DAN Basic Life Support & AED provider

De DAN Basic Life Support cursus is de basis voor iedereen die eerste hulp wil kunnen verlenen. Deze cursus biedt je de kennis en technieken om EHBO te verlenen bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen. De BLS cursus is erop gericht om een slachtoffer (langer) in leven te houden in afwachting van de hulpdiensten. Na het goed volbrengen van de cursus ontvang je 3 DAN certificaten.

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om een een noodgeval te herkennen, 112 te alarmeren en op een veilige manier eerste hulp te verrichten op BLS niveau.

DAN Automated External Defibrillation (AED)

Onderdeel van deze cursusdag is het gebruik van een AED bij het reanimeren van een slachtoffer. Vroegtijdige herkenning van een reanimatie behoevend slachtoffer en snelle BLS zijn de eerste twee schakels uit de overlevingsketen.

overlevingsketen

Ieder jaar overlijden wereldwijd duizenden mensen aan een plotselinge hartstilstand. Reanimeren is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop. Het geven van hartmassage, ook wel cardiopulmonale resuscitatie (CPR) genoemd, vertraagt het onvermijdelijke door het bloed van zuurstof te voorzien en het door het lichaam te laten circuleren.

Hartmassage kan het hartritme niet resetten. Een defibrillator kan dat wel. Elke minuut dat de defibrillatie vertraagd is, zakt de overlevingskans met 7 tot 10%. In deze reanimatiecursus leer je onder andere hoe een AED werkt en hoe je deze kunt inzetten om levensreddende handelingen te verrichten.

Pediactric Basic Life Support (PBLS): Reanimeren van baby's en kinderen

Onderdeel van deze training is het reanimeren van baby's en kinderen.

Na het volgen van deze cursus ben je instaat om:

 • Uit te leggen waarom BLS belangrijk is
 • Het doel van BLS en reanimatie uit te leggen
 • De basis van Anatomie en Fysiologie te begrijpen
 • De 4 schakels van de overlevingsketen op te noemen
 • Gevaar te herkennen en een Omgeving Veiligheid Beoordeling uit te voeren
 • Jezelf te beschermen tegen kruisinfecties
 • De functie van borstcompressies en beademing te beschrijven
 • Te verklaren hoe opblazen van de maag voorkomen kan worden
 • Het bewustzijn van een slachtoffer te controleren
 • Een slachtoffer gerust te stellen
 • De luchtweg van een slachtoffer te openen
 • Controleren op normale ademhaling
 • Borstcompressies en beademingen uit te voeren (reanimeren)
 • De voordelen op te noemen van gezichtsdoekjes en beademingsmaskers
 • De voordelen uit te leggen van zuurstof tijdens de reanimatie
 • Het belang van defibrillatie uit te leggen
 • De meest voorkomende oorzaak van verslikking te kennen
 • Het verschil te beschrijven tussen gedeeltelijk en volledige luchtwegobstructie
 • Hulp te verlenen bij een verslikkingsincident
 • Waarom een bewusteloos, ademend slachtoffer in de stabiele zijligging gelegd moet worden
 • Een bewusteloos, ademend persoon in de stabiele zijligging te leggen
 • De functie van het bloed te beschrijven
 • Hulp verlenen bij (ernstige) uitwendige bloedingen
 • Te verklaren wat shock is
 • Tenminste 3 oorzaken van shock te benoemen
 • Aangeven van tenminste 7 waarschuwingstekenen van shock
 • Hulp verlenen aan een slachtoffer in shock

AED

 • De waarschuwingtekenen van een plotselinge hartstilstand te herkennen;
 • Levensreddende Handelingen uit te voeren terwijl de automatische externe defibrillator klaargezet wordt;
 • Levensreddende handelingen uit te voeren met een AED;
 • Zorgen voor en onderhouden van een AED.

Trainingen van het Divers Alert Network (DAN)

DAN staat voor Divers Alert Network. Dit is een groep van non-profitorganisaties die zich inzet voor het verbeteren van de duikveiligheid voor duikers. 

De trainingen zijn ontwikkeld voor hulpverlening aan duikers en voor ongelukken die op en rond het water plaatsvinden. Daarbij maken ook de standaard EHBO-handelingen deel uit van de trainingen. Hierdoor zijn de eerste hulp trainingen van DAN uitermate geschikt voor watersporters en professionele hulpverleners die op of rond het water actief zijn.

Een EHBO diploma van DAN wordt niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen erkend. Zo heeft u ook op vakantie, of bij werkzaamheden in het buitenland, een erkend EHBO diploma op zak.

Nu reserveren