DAN Fire Safety Officer (BHV)

De Fire Safety Officer maakt binnen een bedrijf deel uit van de BHV-organisatie en is de aangewezen persoon die een beginnende brand kan blussen, hulp kan verlenen bij ernstige of minder ernstige verwondingen, kan ondersteunen bij het evacueren van een pand en aanspreekpunt is voor de hulpdiensten.

Met de DAN Fire Safety Officer cursus voldoet u aan de gestelde eisen voor bedrijfshulpverlening in de Nederlandse arbowet. Daarnaast is deze cursus is de enige BHV cursus die ook internationaal wordt erkend.

Wij hechten grote waarde aan een gedegen BHV-cursus en bieden om deze reden geen E-learning aan. Onze BHV-training bestaat uit twee dagen:

Dag 1
Op de eerste dag behandelen wij de eerste hulp inhoud uit de DAN Basic Life Support & AED provider cursus. Op deze dag krijgt u de kennis en technieken aangeleerd om eerste hulp te verlenen bij slachtoffers met levensbedreigende verwondingen. Daarbij leert u reanimeren met behulp van een AED.

Dag 2
De tweede dag van de BHV-cursus staat in het teken van brand en ontruiming. We sluiten deze dag af met een praktijkoefening waarbij een kleine brand geblust moet worden met behulp van een handblusser.

Inhoud brand & ontruiming

  • Principes van ontbranding
  • Brandoorzaken en gevaren
  • Brandklassen en brandblussers
  • Noodplan in geval van brand
  • Praktische vaardigheid: Het blussen van een kleine brand.

DAN Fire Safety Officer incompany
Deze tweedaagse cursus is ook incompany te volgen voor minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. Het incompany tarief per deelnemer bedraagt 250,- ex btw. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Nu reserveren