First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

Watersporters en duikers kunnen in aanraking komen met giftige dieren die in het water leven. Een beet of steek van een giftig zeedier kan hevige pijn en letsel veroorzaken. Tijdens deze cursus leer je welke dieren giftig zijn, hoe je deze kunt herkennen en hoe je wonden kunt behandelen om de pijn te verzachten.

Veel voorkomende verwondingen zijn beten en steken van kwallen. Van sommige kwalsoorten, zoals kubuskwallen, Portugese oorlogsschepen en stekels van steen- en schorpioenvissen, kunnen de gevolgen zelfs fataal zijn. Maar je kan ook per ongeluk trappen op stekelhuidigen, zoals bepaalde zeesterren en zee-egels.

In deze cursus leer je om:

 • Vier soorten verwondingen door zeedieren te herkennen
 • Tenminste vijf giftige zeedieren te noemen
 • Vijf algemene tekenen van contact met gif te noemen
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een verwonding door een giftig zeedier
 • Twee algemene waarschuwingstekens te noemen van een beet door een zeedier
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een bijtverwonding door een zeedier
 • Tenminste drie zeedieren te noemen die irritaties kunnen geven
 • Tenminste vier algemene waarschuwingstekens van irritaties te noemen
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor behandeling van het aanraken van onderwaterleven
 • Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging te identificeren
 • Tenminste drie vissoorten te noemen die zeevoedselvergiftiging kunnen geven
 • Drie algemene waarschuwingstekens te geven van zeevoedselvergiftiging
 • De reden te geven waarom onderzoek door een arts nodig is wanneer er aan zeevoedselvergiftiging wordt gedacht
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor de behandeling bij verdenking van zeevoedselvergifitiging
 • Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren
 • De stappen op te noemen om een omgeving veiligheid beoordeling uit te voeren
 • De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde uit te voeren
 • Een zorgzame houding te laten zien t.o.v. een duiker die ziek of gewond is
 • De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij een gewond persoon
 • Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel te beschrijven
 • De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoog brengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten
 • Drukpunten te lokaliseren en toe te passen voor het onder controle brengen van externe bloedingen
 • Verbanden aan te leggen om wonden veroorzaakt door gevaarlijke zeedieren te behandelen
 • Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren
 • De drukimmobilisatietechniek te demonstreren
 • De onderdelen van een noodassistentieplan op te noemen
 • Tenminste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen
Offerte aanvragen