Oxygen for Aquatic Emergencies, Oxygen Provider & Advanced Oxygen

Deze cursus bestaat uit drie verschillende DAN zuurstof trainingen. Na het volgen van deze cursus ben je in staat om op een veilige manier zuurstof te gebruiken bij de hulpverlening aan drenkelingen en gewonde duikers.

Het toedienen van zuurstof tijdens de hulpverlening zorgt voor een hogere concentratie zuurstof in het bloed (saturatie). De overlevingskans van een slachtoffer van een bijna-verdrinking kan hiermee aanzienlijk toenemen.

DAN Oxygen First Aid Provider

In deze training leer hoe een DAN zuurstofset werkt en hoe je deze kunt gebruiken bij het verlenen van eerste hulp aan duikers. Je leert de tekenen en symptomen van de belangrijkste duikverwondingen te herkennen, waaronder bijna-verdrinking en decompressieongevallen (arteriële gas embolie en decompressieziekte).

Ook leer je alle verschillende onderdelen van de zuurstofset goed te gebruiken, te monteren en te demonteren. Hieronder valt het gebruik van de vraagautomaat / masker, free-flow (zuurstof toedienen tot 25 lpm), non-rebreather masker en mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

DAN Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

Deze cursus is gericht op hulpverleners die zuurstof willen kunnen toedienen aan slachtoffers van een bijna verdrinkingsongeval in afwachting van de hulpdiensten. Dit letsel kan onder andere voorkomen bij duikers, snorkelaars, zwemmers en andere watersporters. In de cursus leer je aan water gerelateerde verwondingen te herkennen en daarnaar te handelen. 

Inhoud van de cursus

 • Beschrijf de rol en de functie van het hartvaat- en het ademhalingssysteem in het menselijk lichaam
 • Identificeer en beschrijf de belangrijkste oorzaken van waterongevallen
 • Beschrijf het mechanisme van verdrinking
 • Beschrijf de voordelen voor het slachtoffer van zuurstof eerste hulp
 • Demonstreer de montage en het gebruik van de zuurstofset die in deze cursus gebruikt wordt
 • Demonstreer beademen en reanimatie met een hulpverlener
 • Identificeer de indicaties voor eerste hulp met zuurstof
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer met een polsslag
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer zonder polsslag
 • Demonstreer de eerste hulp aan een ademende zwemmer
 • Demonstreer de eerste hulp aan een zwemmer die tijdens de hulpverlening stopt met ademen

zuurstof

DAN Advanced Oxygen First Aid

De DAN Advanced Oxygen First Aid cursus is een gevorderden training waarbij je leert om een beademingsautomaat en/of de AmbuBallon te gebruiken tijdens een reanimatie. 

Het gebruik van de Manually Triggered Ventilator (MTV) en het gebruik van de Ambu Ballon (BVM) zijn krachtige middelen om in te zetten bij een reanimatie. Door het toedienen van zuurstof krijgt een niet ademend slachtoffer sneller meer zuurstof in het bloed waarmee de overlevingskans toeneemt.

Inhoud van de cursus

 • De instructies voor het verstrekken van zuurstof aan de niet-ademende gewonde duiker op te noemen.
 • De ideale concentraties zuurstof te noemen en de factoren die ze kunnen beïnvloeden.
 • De MTV en/of AmbuBallon te inspecteren.
 • De omstandigheden uiteen te zetten waarin de MTV en/of de AmbuBallon gebruikt kunnen worden.
 • De instructies voor beademingen met de MTV en/of AmbuBallon te noemen.
 • De potentiële problemen met betrekking tot het gebruik van de MTV en/of AmbuBallon te noemen.
 • De overwegingen voor effectieve beademingen met de MTV en/of AmbuBallon te noemen.
 • De kenmerken van een effectieve beademing met behulp van een MTV en/of AmbuBallon te beschrijven.
 • De te volgen stappen voor reiniging, desinfectering en onderhoud van de MTV en/of AmbuBallon uit te leggen.
 • Een Omgevingsveiligheid Beoordeling uit te voeren.
 • De stappen van het uitvoeren van een Omgevingsveiligheid Beoordeling te noemen.
 • De Ademweg, Ademhaling en Circulatie (ABC's) van een gewonde duiker te beoordelen.
 • Een zorgzame houding te laten zien tegenover een duiker die ziek of gewond wordt.
 • De Luchtweg te openen en de Ademhaling van een gewonde duiker te onderhouden (voer Beademingen uit).
 • De MTV en/of AmbuBallon uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.
 • De juiste techniek om de MTV en/of AmbuBallon voor gebruik te testen te demonstreren.
 • De MTV en/of AmbuBallon te gebruiken om een niet-ademende duiker te beademen (tijdens de training wordt dit gedaan op een pop).
Nu reserveren